Habibul Awraad Acknowledgments

These chapters from Habibul Awraad have been taken from the commentary, Tanweer Al-Fu`aad Bi Sharh Al-Mustafaad `Alaa Habeeb Al-Awraad, by Hazrath Moulana Goolam Muhammad Soofie Siddiqi.

 

Courtesy of Hazrath Soofie Saheb/Badsha Peer Darbaar, Riverside/Kenville, Durban, South Africa

www.soofie.com

 


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active